Privacy- en cookieverklaring Floww

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [01-10-2019].

Via floww.ithodaalderop.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Floww B.V. (verder: Floww) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Floww allemaal doet met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Floww.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik of bezoeken https://www.floww-water.nl/ krijgen wij de volgende informatie:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adressen
 • Betalingsgegevens
 • Wanneer u dat aan ons opgeeft gegevens over uw gezinssamenstelling;
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Je account
Voor gebruik van onze webshop kun je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie zo lang als je account bestaat. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Dit zijn bijvoorbeeld factuurgegevens die wij voor de Belastingdienst 7 jaar moeten bewaren.

Nieuwsbrief
Wij willen je graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail (nieuwsbrief) en niet meer dan eenmaal per week. In onze berichten lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot de vragen of verzoeken zijn afgehandeld, maar maximaal tot 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • E-mail- en contactformulierdienstverleners;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Cookies
Op floww.ithodaalderop.nl gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Floww gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies
Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Hiertoe gebruiken wij de cookies van Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. De duur van de cookies is voor de duur van de sessie of maximaal 2 jaar na plaatsing. Meer informatie over de gegevensverwerking kun je vinden in de Privacy Policy van Google.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Derde partijen
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiliging
Floww neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Floww persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden 
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens
Floww B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

KvK: 54133726

E-mail: gegevensbescherming@ithodaalderop.nl
Telefoonnummer: 010-4278513

Terug naar top